Home Tin tức Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ NNPTNT

Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ NNPTNT

1144

Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam.

thong tu 10 bnnptnt

Theo đó, có những nội dung đáng chú ý như sau:

  • Có 24 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản.
  • Có 16 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật trên cạn.
  • Đối với các sản phẩm quy định tại phần C của Phụ lục IC Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT có Giấy chứng nhận lưu hành hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 16/7/2016 đến hết ngày 31/01/2017, được phép lưu hành đến hết ngày 31/01/2017.

Để tiếp tục lưu hành sản phẩm sau ngày 31/01/2017, cơ sở phải nộp hồ sơ đăng ký lại theo quy định của pháp luật về quản lý chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 16/7/2016.

Cụ thể, VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT cho mọi người cùng tham khảo như sau:

Phụ lục 1 kèm theo  Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT

 

Phụ lục 1A kèm theo  Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT: Danh mục thuốc thú y sản xuất trong nước được phép lưu hành

Phụ lục 1B kèm theo  Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT: Danh mục thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành

Phụ lục 1C kèm theo  Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT: Danh mục thuốc thú y thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành

Phụ lục 2 kèm theo  Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT: Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng