Thứ Ba, Tháng Mười 20, 2020
Home Tin tức Thông tư số 17/2016/TT-BYT thu hồi và xử lý thực phẩm không...

Thông tư số 17/2016/TT-BYT thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn

Ngày 30/6/2016 vừa qua đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BYT Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Thông tư này quy định trình tự, trách nhiệm thu hồi và xử lý sau thu hồi đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất htrợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi tắt là sản phẩm) không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

  • Khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn: sản phẩm vi phạm về chất lượng, lỗi ghi nhãn so với hồ sơ công bố nhưng không gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng;
  • Chuyển mục đích sử dụng: sản phẩm vi phạm về chất lượng có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng nhưng có thể sử dụng vào lĩnh vực khác;
  • Tái xuất: sản phẩm nhập khẩu có chất lượng không phù hợp với hồ sơ công bố, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, chủ sản phẩm đề nghị phương thức tái xuất;
  • Tiêu hủy: sản phẩm không phù hợp với hồ sơ công bố gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không thể khắc phục lỗi hoặc chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất.
  • Phương thức xử lý sản phẩm phải được chủ sản phẩm đề xuất trong thời hạn 3 ngày làm việc sau khi hoàn thành việc thu hồi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016, cụ thể VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của Thông tư số 17/2016/TT-BYT này cho mọi người tham khảo như sau: