Thứ Hai, Tháng Sáu 5, 2023
Home Tin tức Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm...

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm

Căn cứ theo Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT, việc thực hiện Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm được tiến hành như sau

DN thuy san

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm

Yêu cầu:

 • – Khi có Điều ước Quốc tế, thoả thuận song phương, đa phương mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia quy định phải kiểm dịch; hoặc
 • – Khi có yêu cầu của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu

Thành phần hồ sơ:

 • – Giấy khai báo kiểm dịch;
 • – Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của thủy sản (nếu có);
 • – Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm bệnh thủy sản (nếu có);
 • – Bản sao Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nuôi trồng thuỷ sản đối với những loài có tên trong Danh mục các loài thuỷ sản xuất khẩu có điều kiện hoặc Danh mục các loài thuỷ sản cấm xuất khẩu;
 • – Bản sao Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản thuộc những loài có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.
 • – Bản yêu cầu về các chỉ tiêu kiểm dịch của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có);
 • – Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có).

Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Gửi hồ sơ.
 • Bước 2: Tiến hành kiểm dịch
 • Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch. 

Thời hạn giải quyết – Trong thời gian 10 (mười) ngày (đối với thủy sản). – Trong thời gian 05 (năm) ngày (đối với sản phẩm thủy sản).

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP