Thứ Hai, Tháng Sáu 5, 2023
Home Tin tức Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch được thực hiện căn cứ theo Nghị định 74/2016/NĐ-CP và Thông tư 232/2016/TT-BTC

ma so ma vach

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

Yêu cầu:

  • Tổ chức nộp đơn có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập hợp pháp.
  • Nộp phí cấp và phí duy trì quyền sử dụng mã số, mã vạch theo quy định.

Hồ sơ cần có:

  • Đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

  • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch nộp hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm định hồ sơ:

  • – Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung;
  • – Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đóng các khoản phí theo quy định, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mã số mã vạch.

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận không quá 03 năm kể từ ngày cấp.

Bước 3: Trả kết quả

  • Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc theo đường bưu điện.

Trên đây là một số thông tin cơ bản mà bạn cần nên biết trước khi thực hiện. Chi tiết hơn về Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch cũng như mức phí, lệ phí cần chi trả hãy liên hệ ngay cho VIETPAT để biết thêm thông tin.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP