Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Thủ tục Cấp giấy phép nhật khẩu sản phẩm an toàn thông...

Thủ tục Cấp giấy phép nhật khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Thủ tục Cấp giấy phép nhật khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng được thực hiện căn cứ theo:

 • Luật 86/2015/QH13
 • Nghị định 108/2016/NĐ-CP
 • Thông tư 269/2016/TT-BTC
cong nghe thong tin

Thủ tục Cấp giấy phép nhật khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • – Có Giấy phép kinh doanh sản phẩm an toàn thông tin mạng;
 • – Sản phẩm an toàn thông tin mạng phải thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy theo quy định tại Điều 39 của Luật An toàn thông tin mạng;
 • – Đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm an toàn thông tin mạng không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng;
 • Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng: bản sao;
 • Giấy chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy: bản sao có chứng thực, trường hợp bản sao không có chứng thực thì mang bản chính để đối chiếu;
 • Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng của sản phẩm đề nghị nhập khẩu: bản sao, bằng tiếng Việt Nam hoặc tiếng Anh.

Trình tự thực hiện:

 • Doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng nộp hồ sơ đề nghị tại Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra và thông báo cho doanh nghiệp nộp hồ sơ biết về tính hợp lệ của hồ sơ sau 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.
 • Đối với hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo cho doanh nghiệp nộp hồ sơ và nêu rõ yếu tố không hợp lệ. Doanh nghiệp có quyền nộp lại hồ sơ bổ sung hoặc văn bản giải trình tính hợp lệ.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) thẩm định và cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng; trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP