Home Tin tức Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô...

Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

242

VIETPAT xin cung cấp các hướng dẫn về Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) cho mọi người cùng tham khảo như sau

giay phep san xuat ruou

Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Trình tự thực hiện Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương . Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thư điện tử thì trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn thiện hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả.Bộ hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất.
Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Ghi chú: Bản sao quy định tại Mục 3.a (thành phần hồ sơ, bao gồm): Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện; bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản Scan từ bản gốc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghiệp. Phòng Quản lý Công nghiệp tiến hành kiểm tra, thẩm định và trình Giám đốc Sở ký cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 3 triệu lít/năm. (Giấy phép có thời hạn 15 năm)
Trường hợp từ chối cấp phép, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
Bước 3: Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đến hẹn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho doanh nghiệp.

Điều kiện thực hiện

  • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.
  • Có dây chuyền máy móc thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.
  • Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.
  • Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
  • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.
  • Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.
  • Trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do hết thời hạn hiệu lực.