Home Tin tức Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc...

Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc lá

259

Việc công bố hợp quy thuốc lá điếu cần được các đơn vị kinh doanh sản xuất mặt hàng này lưu ý một số thủ tục. thực hiện, các bạn có thể xem thêm tại Quyết Định 1357/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính về công bố thuốc lá có hiệu lực kể từ ngày ký đồng thời Công bố kèm theo Quyết định này là 04 thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015, hôm nay chúng ta sẽ cùng tham khảo Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc lá  dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) của Bộ y tế như sau:

thu-tuc-hanh-chinh-cong-bo-thuoc-la

Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc lá

Trình tự thực hiện công bố hợp quy thuốc lá

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá hợp quy thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Y tế chỉ định
Bước 2: Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tuyến tới Cục An toàn thực phẩm và truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế: www.congbosanpham.vfa.gov.vn để thực hiện việc công bố trực tuyến
Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế có trách nhiệm cấp Giấy Tiếp nhận theo quy định tại Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT. Trường hợp không cấp Giấy Tiếp nhận Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 4: Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo lý do không cấp Giấy Tiếp nhận của cơ quan tiếp nhận đăng ký, nếu tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm không bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận đăng ký sẽ hủy hồ sơ công bố

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) đối với thuốc lá – Bộ Y tế:

  • Bản công bố hợp quy theo quy định tại mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT
  • Bản thông tin chi tiết về thuốc lá kèm thiết kế nhãn có đủ nội dung ghi nhãn bắt buộc theo quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BYT
  • Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba kèm kết quả kiểm nghiệm (bản gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu)
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Số bộ hồ sơ: 1 bộ