Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023
Home Tin tức Thủ tục công bố phù hợp với quy định ATTP không phù...

Thủ tục công bố phù hợp với quy định ATTP không phù hợp

Không chỉ cộng đồng doanh nghiệp phản đối mà các Bộ, ngành liên quan cũng kiến nghị bỏ thủ tục công bố phù hợp với quy định ATTP

attp

Thủ tục xác nhận công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm (ATTP) trong Nghị định 38/2012/NĐ-CP đã khiến cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội trong và ngoài nước đồng loạt có ý kiến phản ánh là một giấy phép con gây phiền hà, tốn kém cho doanh nghiệp mà không giúp ích gì cho ATTP, và đã có thư kiến nghị lên Chính phủ yêu cầu sửa đổi.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm trong tuần qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo về sửa đổi quy định công bố hợp quy, hợp chuẩn, yêu cầu phải giảm thời gian giải quyết, quán triệt tinh thần “hậu kiểm” không gây phiền hà cho doanh nghiệp, quy định rõ các bước thực hiện để doanh nghiệp có thể làm được ngay. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban Chỉ đạo 1899) đã yêu cầu các Bộ liên quan mà chủ yếu là Bộ Công Thương, Bộ NN và PTNT, Bộ Y tế nhanh chóng sửa đổi pháp luật liên quan đến kiểm tra chuyên ngành; áp dụng biện pháp công nhận lẫn nhau về quy trình sản xuất, truy xuất sản phẩm ngay tại nơi sản xuất để hạn chế kiểm tra, tăng cường hậu kiểm; giao cho doanh nghiệp tự công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu.

Không chỉ cộng đồng doanh nghiệp phản đối mà các Bộ, ngành liên quan cũng kiến nghị bỏ thủ tục công bố phù hợp với quy định ATTP. Bộ NN và PTNT đề nghị bỏ quy định việc công bố phù hợp với quy định về ATTP vì không phù hợp với Luật ATTP; Trách nhiệm cơ quan thẩm quyền nhà nước phải xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để tổ chức, cá nhân thực hiện công bố theo quy định của Luật; và quy định này không phù hợp với thông lệ quốc tế. Bộ Khoa học Công nghệ khẳng định giấy xác nhận công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp ATTP là chưa cải cách thủ tục hành chính.

Nguồn từ : T.Công

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP