Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023
Home Tin tức Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ...

Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện căn cứ theo: Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT

thuoc bvtv

Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

Thành phần hồ sơ:

Trình tự thực hiện:

  • – Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật (trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật hết hạn).
  • – Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc.
  • Hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
  • – Bước 3: Thẩm định hồ sơ, Gia hạn (cấp) Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 10 ngày làm việc.
  • + Hồ sơ chưa đáp ứng được quy định, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
  • + Trường hợp không Gia hạn (cấp) Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết 12 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (Có giá trị trong thời hạn 05 năm)

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP