Thứ Ba, Tháng Ba 28, 2023
Home Dịch vụ khác Tiêu chí nhãn xanh cho may mặc

Tiêu chí nhãn xanh cho may mặc

Nhằm mục đích hạn chế và giảm thiểu tối đa khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe của con người, việc chứng nhận Tiêu chí nhãn xanh cho may mặc là việc nên làm của các doanh nghiệp sản xuất chững minh với người tiêu dùng rằng sản phẩm thân thiện với môi trường

nhan xanh la gi

Tiêu chí nhãn xanh cho may mặc

Hiện đã có bản dự thảo Tiêu chí nhãn xanh cho may mặc của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, đòi hỏi các loại sản phẩm quần áo may mặc phải đáp ứng các tiêu chí về chất lượng phù hợp QCVN, TCVN tương đương; không sử dụng các loại hóa chất, phụ gia, chất độc hại; đáp ứng các yêu cầu về sử dụng tiết kiệm năng lượng, nước; và các yêu cầu về bao bì, đóng gói, nhãn mác.

Điều kiện với doanh nghiệp trong nước đề nghị chứng nhận nhãn xanh Việt Nam:

 • 1.Tuân thủ quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
 • 2.  Tuân thủ quy định của pháp luật về quan trắc, báo cáo giám sát môi trường.
 • 3.  Tuân thủ việc xả nước thải theo như các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận.
 • 4.  Đã được cấp mã số quản lý chất thải nguy hại và có sổ đăng ký chủ nguồn thải đối với trường hợp có phát thải các chất thải nguy hại được quy định tại Phụ lục 8: Danh mục chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.
 • 5.  Tuân thủ các quy định của pháp luật quản lý về nước thải, khí thải và chất thải rắn.
 • 6.Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp nếu cơ sở sản xuất nằm tại khu công nghiệp.
 • 7.  Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng hóa chất (khai báo sử dụng hóa chất, có phiếu thông tin an toàn hóa chất, sử dụng và lưu giữ hóa chất, phân loại và ghi nhãn hóa chất, v.v…)
 • 8.  Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường, nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật
 • 9.  Tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động và các quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đói với doanh nghiệp nhập khẩu đề nghị cấp chứng nhận nhãn xanh Việt Nam:

 • 1. Cơ sở sản xuất sản phẩm được nhập khẩu phải tuân thủ các yêu cầu, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội tại nơi có trụ sở sản xuất.
 • 2. Cơ sở sản xuất sản phẩm được nhập khẩu có chứng nhận chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 còn hiệu lực do tổ chức là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) cấp; hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Hồ sơ đăng ký tiêu chí Nhãn xanh cho may mặc

 • 1. Một (01) Đơn đề nghị chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư Thông tư 41/2013/TT-BTNMT;
 • 2. Một (01) bản chính Báo cáo hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư Thông tư 41/2013/TT-BTNMT ; hoặc một (01) bản sao y bản chính có chứng thực giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật cấp; hoặc một (01) bản sao y bản chính có chứng thực giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2004 do tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IFA), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) cấp; hoặc tiêu chuẩn tương đương;
 • 3. Một (01) bản chính Báo cáo đánh giá sản phẩm đáp ứng tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho từng nhóm sản phẩm tương ứng, kèm theo kết quả thử nghiệm do Tổ chức thử nghiệm cấp có thời hạn không quá sáu (06) tháng kể từ ngày Tổng cục Môi trường nhận được Hồ sơ đăng ký hợp lệ;
 • 4. Một (01) bản sao y bản chính giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;
 • 5. Một (01) bản chụp hoặc vẽ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm có kích cỡ bằng 21 cm x 29 cm.

Chi tiết hơn về trình tự, thủ tục cũng như cách thức thực hiện đăng ký Tiêu chí nhãn xanh cho may mặc hãy liên hệ ngay cho Vietpat chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ trọn gói

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP