Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Tin tức ISO Tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1:2018 là gì? Đối tượng sử dụng và lợi...

Tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1:2018 là gì? Đối tượng sử dụng và lợi ích

Tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1:2018 là tiêu chuẩn chỉ định các yêu cầu cho một tổ chức để thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải thiện hệ thống quản lí dịch vụ (SMS).

iso 20000 la gi

Tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1:2018

Khái niệm

Tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1:2018 là tiêu chuẩn chỉ định các yêu cầu cho một tổ chức để thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải thiện hệ thống quản lí dịch vụ (SMS). Các yêu cầu được chỉ định trong tài liệu này bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, chuyển tiếp, phân phối và cải tiến dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ và mang lại giá trị.

(Theo International Organization for Standardization)

Đối tượng sử dụng

ISO / IEC 20000-1: 2018 có thể được sử dụng bởi: 

– Một tổ chức tìm kiếm dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ và yêu cầu đảm bảo rằng các yêu cầu dịch vụ của họ sẽ được đáp ứng;  

– Một tổ chức đòi hỏi một cách tiếp cận nhất quán bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ của mình, bao gồm cả những người trong chuỗi cung ứng;  

– Một nhà cung cấp dịch vụ dự định thể hiện khả năng của mình đối với việc thiết kế, chuyển đổi, cung cấp và cải tiến các dịch vụ đáp ứng các yêu cầu dịch vụ;  

– Một nhà cung cấp dịch vụ để theo dõi, đo lường và xem xét các qui trình và dịch vụ quản lí dịch vụ của mình; 

– Một nhà cung cấp dịch vụ để cải thiện thiết kế, chuyển tiếp, cung cấp và cải tiến dịch vụ thông qua việc triển khai và vận hành SMS hiệu quả;  

– Người đánh giá hoặc kiểm toán viên làm tiêu chí đánh giá sự phù hợp của SMS của nhà cung cấp dịch vụ theo các yêu cầu trong ISO / IEC 20000-1: 2018.

Lợi ích

Những lợi ích của chứng nhận ISO/IEC 20000-1:2018  

– Uy tín và lợi thế cạnh tranh: Chứng nhận ISO/IEC 20000-1:2018 là bằng chứng cho thấy một tổ chức đã chứng minh độ tin cậy và chất lượng dịch vụ cao. 

– Tiếp cận thị trường: Nhiều tổ chức, nhà thầu chính phủ và doanh nghiệp quản lí dịch vụ, ví dụ, trong các lĩnh vực công cộng và tư nhân, bắt buộc chứng nhận ISO/IEC 20000-1:2018 như một điều kiện để trao hợp đồng. 

– Năng suất cao hơn: ISO/IEC 20000-1:2018 là tất cả về thực hành quản lí dịch vụ tốt nhất. Chứng nhận ISO/IEC 20000-1:2018 do đó đảm bảo một tổ chức có thể cung cấp dịch vụ hiệu quả.

– Đánh giá độc lập: Kiểm toán chứng nhận cung cấp cơ hội để đánh giá một tổ chức theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để quản lí dịch vụ. 

– Cải tiến liên tục: Chứng nhận ISO/IEC 20000-1:2018 có nghĩa là tổ chức có các qui trình mạnh mẽ để cải tiến liên tục – điều cần thiết cho bất kì doanh nghiệp nào sẽ thành công trong dài hạn.  

(Tài liệu tham khảo: Cấp Chứng Nhận ISO/IEC 20000:2018 Quản lí chất lượng dịch vụ CNTT, tổ chức ISO-CERT.VN)

Theo kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP