Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10342:2015 về Cải thảo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10342:2015 về Cải thảo

Ngày 14/5/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1008/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10342:2015 về Cải thảo 

tcvn-tieu-chuan-viet-nam

Đây là tiêu chuẩn để căn cứ giúp đơn vị có thể thực hiện công bố phù hợp quy định cải thảo trước khi cho sản phẩm lưu thông

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10342:2015 về Cải thảo áp dụng cho cải thảo thuộc giống Brassica Rapa subsp. Pekinensis (Lour.) Hanelt ở dạng tươi, không áp dụng cho cải thảo trong chế biến công nghiệp. Có 2 dạng cải thảo thương mại là cải thảo dài và cải thảo tròn.

Cụ thể, bạn có thể xem file đầy đủ và chi tiết về TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10342:2015 tại: https://drive.google.com/file/d/0B8MqEZ45m37jWnpKbmNHaU1SblU/view

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP