Home Tin tức Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10734:2015 về Thủy sản khô – Yêu...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10734:2015 về Thủy sản khô – Yêu cầu kỹ thuật

502

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10734:2015 về Thủy sản khô – Yêu cầu kỹ thuật được ban hành kèm theo quyết định 3990/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10734:2015 áp dụng cho cá khô, mực khô, tôm khô chưa qua xử lý nhiệt trước khi làm khô. Không áp dụng cho thủy sản khô ăn liền.

Cụ thể VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10734:2015 về Thủy sản khô – Yêu cầu kỹ thuật cho mọi người cùng tham khảo như sau: