Thứ Bảy, Tháng Năm 27, 2023
Home Tin tức TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10798:2015 TẤM BÊ TÔNG CỐT...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10798:2015 TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN GIA CỐ MÁI KÊNH VÀ LÁT MẶT ĐƯỜNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA  TCVN 10798:2015  TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN GIA CỐ MÁI KÊNH VÀ LÁT MẶT ĐƯỜNG được ban hành kèm theo QUYẾT ĐỊNH 1366/QĐ-BKHCN NĂM 2015

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử kiểm tra nghiệm thu chất lượng đối với sản phẩm “Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường” dùng trong các công trình hạ tầng kĩ thuật.

tcvn-tieu-chuan-viet-nam

Cụ thể VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của TIÊU CHUẨN QUỐC GIA  TCVN 10798:2015 cho mọi người cùng tham khảo như sau:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP