Home Tin tức Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10821:2015 về cà phê bột

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10821:2015 về cà phê bột

208

Ngày 09/07/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1736/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về cà phê trong đó có TCVN 10821:2015 Cà phê bột – Xác định độ mịn

Cụ thể VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của TCVN 10821:2015 Cà phê bột – Xác định độ mịn cho mọi người cùng tham khảo như sau: