Home Tin tức Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11038:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11038:2015

176

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, Bộ Khoa Học Công Nghệ đã ban hành Quyết Định 3979/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11038:2015 về socola –  Phương pháp phát hiện alginat

tcvn-tieu-chuan-viet-nam

Đây là cơ sở để đơn vị có thể công bố phù hợp quy định cho sản phẩm socola

Bạn có thể xem file đầy đủ và chi tiết về TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10342:2015 tại:

https://drive.google.com/file/d/0B8MqEZ45m37jZGVnSUdib3RFUHM/view