Thứ Ba, Tháng Chín 19, 2023
Home Tin tức Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11046:2015 - EN 14332:2004

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11046:2015 – EN 14332:2004

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11046:2015 (EN 14332:2004) về Thực phẩm – Xác định các nguyên tố vết – Xác định asen trong thủy sản bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dung lò graphit (GFAAS) sau khi phân hủy bằng lò vi sóng hoàn toàn tương đương với EN 14332:2004;

TCVN 11046:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F11 Thủy sản và sản phầm thủy sản biên soạn, Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Cụ thể VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11046:2015 – EN 14332:2004 cho mọi người cùng tham khảo như sau:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP