Home Tin tức Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8252:2015 về Nồi cơm điện – Hiệu...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8252:2015 về Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng

254

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8252:2015 về Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng được ban hành vào năm 2015, đây cũng là cơ sở để thực hiện dán nhãn năng lượng cho nồi cơm điện

tcvn-tieu-chuan-viet-nam

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8252:2015 áp dụng cho nồi cơm điện thông dụng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, công suất danh định đến và bằng 2000W. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các nồi cơm điện sử dụng phương pháp gia nhiệt loại điện trở hoặc cảm ứng, làm việc ở áp suất khí quyển bình thường

Cụ thể VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8252:2015 về Nồi cơm điện này cho mọi người cùng tham khảo như sau: