Cơ quan nào xác nhận an toàn đối với thực phẩm chế biến sẵn?
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về an toàn lao động
Bộ Y tế bãi bỏ 67 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp
Dự thảo về cách xác định sản phẩm “made in Vietnam”
Thanh tra đột xuất doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm dởm, lật tẩy chiêu ‘phù phép’ sản phẩm
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT Quy định về quản lý thuốc thú y
Mô hình khung theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 – công cụ hỗ trợ cho các cơ quan,...
Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực bao lâu?