Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen
Hơn 7 nghìn cơ quan công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001
Triển khai mạnh hoạt động quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại các địa phương
Bán bánh trung thu handmade không ghi nhãn có thể bị phạt tới 60 triệu đồng
‘Bát nháo’ trong chứng nhận hợp quy, Bộ LĐTBXH yêu cầu chấn chỉnh
Ứng dụng phần mềm VFSC trong sản xuất và truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Đội mũ bảo hiểm kém chất lượng có bị xử phạt?
Bộ Y tế tìm quy chuẩn vi chất cho sữa học đường