Quyết định 40/2019/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế Quy chuẩn kỹ thuật đối với mè xửng Huế
Bỏ quy định xác nhận quảng cáo phân bón tại Nghị định 108
Sau 10 năm thực hiện, diện tích đạt chứng nhận VietGAP còn khiêm tốn
Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản
Tập huấn, phổ biến về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015
Cơ quan nào xác nhận an toàn đối với thực phẩm chế biến sẵn?
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về an toàn lao động
Bộ Y tế bãi bỏ 67 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp