Dự thảo về cách xác định sản phẩm “made in Vietnam”
Thanh tra đột xuất doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm dởm, lật tẩy chiêu ‘phù phép’ sản phẩm
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT Quy định về quản lý thuốc thú y
Mô hình khung theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 – công cụ hỗ trợ cho các cơ quan,...
Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực bao lâu?
QCVN 2019 về chất lượng phân bón [dự thảo]
“Giải phóng” 150 mẫu phân bón kém chất lượng, nguyên Phó Chi cục QLTT lĩnh hơn 7 tháng tù giam
Thủ tục xin Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội