Thông tư 05/2019/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc...
Từ ngày 1-9, hàng hóa công nghệ thông tin phải có giấy chứng nhận hợp quy
Thủ tục xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu...
Thủ tục Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ...
Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón
Thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản có xuất khẩu
Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm