Thứ Hai, Tháng Sáu 5, 2023
Home Tin tức ISO Tin tức ISO 22000

Tin tức ISO 22000

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO

Tiêu chuẩn quốc tế ISO có thể coi như là xương sống trong xã hội chúng ta, nó bảo đảm sự an toàn và chất...

Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO là gì?

ISO (International Organization for Standardization) là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế. Được thành lập vào năm 1947, hiện nay có trên 150...

Việc sửa đổi ISO 22000 về quản lý an toàn thực phẩm

Có thể thấy với giai đoạn ngày nay khi có nhiều sản phẩm thực phẩm liên tục được xuất và nhập khẩu qua lại từ những...

Điều nên biết về chứng nhận ISO 22000 cho những người sử dụng tiềm năng

Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến vị ngon thực phẩm mà còn...

Bộ tiêu chuẩn iso 22000

Bộ Tiêu chuẩn iso 22000 là hệ thống tiêu chuẩn iso đầu tiên ban hành về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm...

Most Read