‘Trái ngọt’ từ ISO cải cách hành chính công
Tập huấn, phổ biến về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015
Mô hình khung theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 – công cụ hỗ trợ cho các cơ quan,...
Nâng chỉ số ‘Số chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001’ trong Chỉ số GII: Giải pháp nào để cải...
Áp dụng ISO trong trường đại học: Đảm bảo chất lượng quản trị đại học
7 địa phương ở Thạch Hà áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Tăng 15% năng suất sau một năm áp dụng hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001 – ISO 14000
Bộ KH&CN hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015