Lợi ích của việc áp dụng VietGap trong trồng trọt
Ứng dụng phần mềm VFSC trong sản xuất và truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Sau 10 năm thực hiện, diện tích đạt chứng nhận VietGAP còn khiêm tốn
Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực bao lâu?
Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nông sản có chứng nhận
Trao chứng nhận xoài Cát Chu VietGAP
Lực đẩy mới cho thị trường phân bón hữu cơ
Chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm trong nông nghiệp