Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023
Home Tin tức Tin tức vietgap

Tin tức vietgap

Khó khăn và hạn chế khi áp dụng tiêu chuẩn VietGAP

VietGAP là gì? Chặng đường phát triển mô hình VietGAP trong sản xuất nông nghiệp? Những khó khăn, hạn chế khi áp dụng tiêu...

Giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản

Quy trình VietGAP là một trình tự có tổ chức của các hoạt động tự nguyện để thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở...

Tổng quan về tiêu chuẩn VietGAP

VietGAP là gì? VietGAP chính là hoạt động đánh giá, xác nhận của tổ chức chứng nhận VietGAP đối với sản phẩm được sản...

Tiêu chuẩn VietGAP là gì?

Tiêu chuẩn VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau...

Lợi ích khi áp dụng VietGAP

VietGAP là sự lựa chọn thông minh của các nhà sản xuất nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro từ các mối nguy...

Most Read