Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nông sản có chứng nhận
Trang trại nuôi lợn đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn Global GAP
Thực phẩm an toàn: Không xây dựng chứng nhận vu vơ sản phẩm
Tăng mức phạt với những vi phạm về an toàn thực phẩm
Nông sản vượt dư lượng kháng sinh, giải pháp nào khắc phục?
Các điều kiện ‘cần và đủ’ khi chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP tại Việt Nam
An toàn thủy sản: VietGAP là xu thế tất yếu
Lợi ích của áp dụng Vietgap vào chăn nuôi