Lực đẩy mới cho thị trường phân bón hữu cơ
Nông sản VietGAP bí đầu ra
Lấy “visa” hữu cơ hay sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn?
Kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản
Điều kiện kinh doanh thủy sản mới từ ngày 1/7/2016
Tại sao những sản phẩm tiếp xúc thực phẩm cần làm hợp quy?
Lợi ích của việc áp dụng VietGAP vào nuôi trồng thủy sản
VietGAP góp phần tạo dựng thương hiệu ngành thủy sản