Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Tổng hợp 18 luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2016

Tổng hợp 18 luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2016

Từ ngày 1/7/2016 có 18 luật chính thức có hiệu lực, sau đây chúng tôi xin tổng hợp 1 số văn bản luật và văn bản hướng dẫn luật cho mọi người cùng tham khảo như sau:

STT

Tên Luật, Bộ luật

Văn bản hướng dẫn

1 Luật điều ước quốc tế 2016
2 Luật sửa đổi các Luật về thuế 2016
3 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Nghị quyết 110/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự
4 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
5 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015
6 Luật tố tụng hành chính 2015 Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành chính
7 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
8 Luật trưng cầu ý dân 2015
9 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự
10 Luật khí tượng thủy văn 2015 Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khí tượng, thủy văn
11 Luật thống kê 2015
12 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015
13 Bộ luật hình sự 2015 Nghị quyết 109/2015/QH13 về thi hành Bộ luật hình sự
14 Luật an toàn thông tin mạng 2015
15 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
16 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn vệ sinh lao động 2015.

17 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
18 Luật thú y 2015 Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y

Theo Thư Viện Pháp Luật (thuvienphapluat.vn)

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP