Thứ Tư, Tháng Mười 4, 2023
Home Tin tức TP.HCM: Kiểm soát chặt chất lượng các loại vật liệu xây dựng

TP.HCM: Kiểm soát chặt chất lượng các loại vật liệu xây dựng

Nhằm nâng cao việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các Sở chuyên ngành và UBND các quận, huyện yêu cầu các đơn vị trực thuộc là chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước phải chủ trì, phối hợp với các nhà thầu có liên quan rà soát các loại VLXD sử dụng trong công trình, nhằm đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.

kiem soat chat luong vlxd

Ngoài ra, các đơn vị cung cấp VLXD phải cung cấp các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời, các đơn vị liên quan còn được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD ngay từ giai đoạn lập dự án, thiết kế cho đến khi triển khai thi công xây dựng và nghiệm thu hoàn thành công trình; đặc biệt là việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD và sử dụng VLXD trong công trình xây dựng theo quy định.

Theo Mạnh Cường – Báo Xây Dựng điện tử – baoxaydung.com.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP