Thứ Ba, Tháng Ba 21, 2023
Home Tin tức Từ 05/10, bãi bỏ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm...

Từ 05/10, bãi bỏ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

Ngày 17/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

chat luong

Theo đó, các tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng phải dựa trên tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh, sức khỏe, môi trường để tiến hành kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường trong nước.

Theo quy định hiện hành, các sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thuộc trách nhiệm của của 8 bộ: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Thủy sản, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Cụ thể, các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc 114 danh mục phải phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Như vậy, với việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg, sắp tới các cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước liên quan sẽ không bắt buộc phải kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục cho đến khi có hướng dẫn mới.

Quyết định giúp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi, đồng thời phục vụ tốt hơn các chương trình an sinh – xã hội.

Quyết định 37/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2017.  Đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

Nguồn từ : tapchitaichinh.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP