Thứ Tư, Tháng Mười 4, 2023
Home Tin tức Tư vấn cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy...

Tư vấn cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Theo Quyết định số 145/QĐ-PCCC-P1 ngày 23/02/2017 của Giám đốc Cảnh sát PC&CC Thành phố về Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thì việc thực hiện giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy là điều bắt buộc.

pccc

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật số 27/2001-QH10, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật số 40/2013-QH13;
 • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Đối tượng thực hiện

 • Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;
 • Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
 • Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;
 • Người chỉ huy tàu thủy, tàu hỏa, tàu bay, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;
 • Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
 • Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Thành phần hồ sơ

* Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện, hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;
 • Kế hoạch, chương trình nội dung huấn luyện;
 • Danh sách trích ngang lý lịch của người đã dự lớp huấn luyện.

* Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức huấn luyện, hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện;
 • Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

* Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Phải đảm bảo đủ thời gian tham gia huấn luyện và có kết quả kiểm tra từ đạt yêu cầu trở lên.

VIETPAT chuyên tư vấn cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy trên toàn quốc, nếu có nhu cầu hay thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn sớm và hoàn toàn miễn phí.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP