Thứ Sáu, Tháng Ba 31, 2023
Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Tư vấn chứng nhận diêm hộp phù hợp TCVN 5901:1995

Tư vấn chứng nhận diêm hộp phù hợp TCVN 5901:1995

Các đơn vị sản xuất phải thực hiện chứng nhận diêm hộp phù hợp TCVN 5901:1995 trước khi cho sản phẩm lưu thông trên thị trường

diem hop

Tư vấn chứng nhận diêm hộp phù hợp TCVN 5901:1995

Các loại diêm thông dụng đều nằm trong quy định phải chứng nhận này, các sản phẩm diêm khi lưu thông trên thị trường cần phải đáp ứng được các yêu cầu về  Thông số và kích thước cơ bản, Yêu cầu kỹ thuật: yêu cầu an toàn, Các chỉ tiêu cơ lý, Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản được nêu rõ tại TCVN 5901:1995.

Về phương pháp thử nghiệm cũng được quy định tại TCVN 5901:1995 này. Bạn có thể xem đầy đủ và tải về TCVN 5901:1995 tại đây: tcvn5901-1995

tcvn 5901-1995

Do đó, các doanh nghiệp nên tìm hiểu về vấn đề chứng nhận diêm hộp phù hợp TCVN 5901:1995 này khi sản xuất, để được hỗ trợ kỹ hơn về mặt pháp lý, hồ sơ cần thiết và thủ tục thực hiện, hãy liên hệ cho VIETPAT ngay hôm nay.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP