Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Tư vấn chứng nhận hợp quy ấm đun nước

Tư vấn chứng nhận hợp quy ấm đun nước

Theo quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử  QCVN 4:2009/BKHCN :  từ ngày 01/6/2010, cần phải được chứng nhận hợp quy ấm đun nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

hop quy am dun nuoc

Đối tượng cần chứng nhận hợp quy ấm đun nước:

 • Các cá nhân, tổ chức sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ ấm đun nước trong nước
 • Các cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia vào lĩnh vực ấm đun nước tại nước ta

Hồ sơ chứng nhận hợp quy ấm đun nước:

 • Mẫu đề nghị được chứng nhận hợp quy
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy thành lập doanh nghiệp
 • Bản kết quả thử nghiệm của sản phẩm được cấp bởi các đơn vị có thẩm quyền
 • Các tài liệu, thông số kỹ thuật của sản phẩm
 • Các tài liệu có liên quan khác

Phương thức chứng nhận hợp quy ấm đun nước:

a/ Hợp quy theo phương thức 5:

 • Áp dụng cho các sản phẩm của nhà sản xuất có chứng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 9001;
 • Hiệu lực của giấy chứng nhận: 01 năm với sản phẩm được nhập khẩu và 03 năm với các sản phẩm tự đánh giá tại nơi sản xuất.

b/ Hợp quy theo phương thức 7:

 • Áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất hay nhập khẩu để thử nghiệm chất lượng lô sản phẩm;
 • Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị với từng lô sản phẩm.

Mọi nhu cầu và thắc mắc liên quan đến chứng nhận hợp quy ấm đun nước vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP