Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Tư vấn chứng nhận hợp quy Pa Lăng điện

Tư vấn chứng nhận hợp quy Pa Lăng điện

524

Chứng nhận hợp quy Pa Lăng điện là hoạt động bắt buộc đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này theo Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia QCVN 13:2013/BLĐTBXH do Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội ban hành nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với các quy chuẩn quy định của quốc gia trước khi lưu thông trên thị trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2014.

pa lang dien

Cơ sở pháp lý để thực hiện chứng nhận hợp quy Pa Lăng điện

  • Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
  • Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
  • Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
  • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
  • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định

Đối tượng cần chứng nhận hợp quy Pa Lăng điện

  • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng pa lăng điện.
  •  Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chứng nhận Pa Lăng điện theo phương thức 1,7,8 như sau

  • Phương thức 1 thử nghiệm mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hoá để kết luận về sự phù hợp. Kết luận về sự phù hợp có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm, hàng hoá đã được lấy mẫu thử nghiệm.
  • Phương thức 7 căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hoá được lấy theo phương pháp xác suất thống kê cho lô sản phẩm, hàng hoá để ra kết luận về sự phù hợp của lô. Kết luận về sự phù hợp chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hoá cụ thể và không cần thực hiện các biện pháp giám sát tiếp theo.
  • Phương thức 8 căn cứ kết quả thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hoá để kết luận về sự phù hợp trước khi đưa ra lưu thông, sử dụng. Kết luận về sự phù hợp chỉ có giá trị cho từng sản phẩm, hàng hoá đơn chiếc và không cần thực hiện các biện pháp giám sát tiếp theo.

Điều kiện để lưu hành Pa Lăng điện

Pa Lăng điện phải có phải đầy đủ hồ sơ kỹ thuật,được kiểm tra chất lượng của cơ quan nhà nước,phải có giấy chứng nhận hợp quy Pa Lăng điện từ tổ chức được chỉ định và đã tiến hành chứng nhận hợp quy.

Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và dày dạn kinh nghiệm, mọi nhu cầu hay thắc mắc của quý khách về việc chứng nhận hợp quy Pa Lăng điện hay các sản phẩm thì hãy liên hệ ngay cho VIETPAT của chúng tôi để được tư vấn sớm và hoàn toàn miễn phí. Hãy thực hiện đúng quy định của nhà nước đưa ra để việc kinh doanh của mình phát triển mạnh và bền vững hơn, ngoài ra còn giúp cho người tiêu dùng khi sử dụng thiết bị ở doanh nghiệp bạn đảm bảo an toàn và tin tưởng hơn.