Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Tư vấn chứng nhận loa theo TCVN 6697-5 : 2009 & IEC...

Tư vấn chứng nhận loa theo TCVN 6697-5 : 2009 & IEC 60268-5 : 2007

Mời bạn tham khảo thông tin về Tư vấn chứng nhận loa theo TCVN 6697-5 : 2009 & IEC 60268-5 : 2007 tại đây

loa

Tư vấn chứng nhận loa theo TCVN 6697-5 : 2009 & IEC 60268-5 : 2007

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loa của hệ thống âm thanh được coi là các phần tử hoàn toàn thụ động. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loa có lắp sẵn khuếch đại.

CHÚ THÍCH 1: Thuật ngữ “loa” dùng trong tiêu chuẩn này liên quan tới cả các bộ kích của loa và cũng liên quan đến hệ thống loa có một hay nhiều bộ kích được cung cấp cùng với ván loa, hộp loa hoặc ống dẫn và các phụ kiện kèm theo liên quan như các bộ lọc chéo lắp sẵn, biến áp và các phần tử thụ động khác.

Tiêu chuẩn này nhằm đưa ra các đặc tính quy định và các phương pháp đo thích hợp đối với các loa bằng cách sử dụng tín hiệu hình sin hoặc tín hiệu tạp hoặc tín hiệu xung quy định.

CHÚ THÍCH 2: Các phương pháp đo nêu trong tiêu chuẩn này được lựa chọn để thích hợp nhất với các đặc tính đó.

CHÚ THÍCH 3: Nếu sử dụng các phương pháp đo khác nhưng cũng đạt được các kết quả tương đương thì phải mô tả chi tiết các phương pháp đó cùng với kết quả.

CHÚ THÍCH 4: Các hạng mục sau đây đang được xem xét:

– loa có lắp sẵn khuếch đại;

– các phép đo trong điều kiện không phải là trường tự do, trường tự do nửa không gian và trường tán xạ;

– các phương pháp đo với tín hiệu không phải là hình sin hoặc tạp hoặc xung.

Mọi nhu cầu hay thắc mắc cần hãy liên hệ ngay cho VIETPAT chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chứng nhận loa theo TCVN 6697-5 : 2009 & IEC 60268-5 : 2007 một cách đầy đủ hơn.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP