Thứ Sáu, Tháng Ba 31, 2023
Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Tư vấn chứng nhận thiết bị gia nhiệt đệm nước

Tư vấn chứng nhận thiết bị gia nhiệt đệm nước

Chứng nhận thiết bị gia nhiệt đệm nước là tiêu chuẩn này có xét đến các yêu cầu qui định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) ở những nơi có thể để tương thích với qui tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới. Tuy nhiên, các qui tắc đi dây có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.

gia nhiet

Tư vấn chứng nhận thiết bị gia nhiệt đệm nước

Tiêu chuẩn này qui định về an toàn đối với thiết bị gia nhiệt dùng cho đệm nước và các bộ điều khiển đi kèm, dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V.

Thiết bị không được thiết kế để sử dụng bình thường trong gia đình nhưng vẫn có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, ví dụ như các thiết bị được thiết kế để sử dụng trong khách sạn, cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn này đề cập đến những nguy hiểm thường gặp mà thiết bị có thể gây ra cho mọi người ở bên trong và xung quanh nhà ở. Tuy nhiên, nói chung tiêu chuẩn này không xét đến:

  • – việc trẻ em hoặc những người già yếu sử dụng thiết bị mà không có sự giám sát;
  • – việc trẻ em nghịch thiết bị.

Cần chú ý:

  • – đối với thiết bị được thiết kế để sử dụng trên xe, tàu thủy hoặc máy bay có thể cần có yêu cầu bổ sung;
  • – các cơ quan chức năng Nhà nước về y tế, bảo hộ lao động, cung cấp nước và các cơ quan chức năng tương tự có thể qui định các yêu cầu bổ sung.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thiết bị:

  • – dùng cho mục đích y tế (TCVN 7303 (IEC 60601));
  • – được thiết kế để ngâm trong nước trong quá trình sử dụng.

Để được hỗ trợ tư vấn pháp lý, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thực hiện  chứng nhận thiết bị gia nhiệt đệm nước nhanh chóng hơn hãy liên hệ ngay cho VIETPAT chúng tôi ngay hôm nay.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP