Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Tư vấn chứng nhận thiết bị luyện tập tại chỗ

Tư vấn chứng nhận thiết bị luyện tập tại chỗ

Theo quy định thì việc chứng nhận thiết bị luyện tập tại chỗ là điều bắt buộc và quan trọng dành cho nhà sản xuất cũng như kinh doanh mặt hàng này nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm và người tiêu dùng.

thiet bi

Tư vấn chứng nhận thiết bị luyện tập tại chỗ

Tiêu chun này quy định các yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử cho thiết bị luyện tập tại chỗ trừ khi có sự khác biệt trong các phần của bộ tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này cũng quy định các khía cạnh về môi trường.

Tiêu chuẩn này cũng quy định hệ thống phân loại (xem điều 4).

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả thiết bị luyện tập tại chỗ được định nghĩa trong 3.1, bao gồm thiết bị sử dụng trong khu vực luyện tập của các tổ chức như: liên đoàn thể thao, cơ sở giáo dục, khách sạn, phòng thể thao, câu lạc bộ, trung tâm phục hồi chức năng, phòng tập (loại S và I),  đó việc tiếp cận và kiểm soát do người ch s hữu (người có trách nhiệm pháp lý) quy định, thiết bị dùng trong gia đình (loại H) và các loại thiết bị khác bao gồm thiết bị có động cơ dẫn động như định nghĩa trong 3.1.

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn cụ thể của bộ TCVN (ISO 20957) được ưu tiên hơn các yêu cầu tương ứng của tiêu chuẩn chung này.

Nếu thiết bị luyện tập tại chỗ được sử dụng cho tr em dưới 14 tuổi thì có thể áp dụng tiêu chuẩn khác, trừ khi thiết bị luyện tập tại chỗ đó được dùng cho mục đích giáo dục ở trường học và các bối cảnh giáo dục khác cho trẻ em dưới sự giám sát củahuấn luyện viên có trình độ chuyên môn.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị luyện tập tại chỗ dùng để sử dụng ngoài trời mà không có sự bảo vệ, ví dụ: có thể tiếp xúc tự do.

CHÚ THÍCH 1: Nếu người sử dụng có nhu cu đặc biệt (phục hồi chức năng, dùng cho người khuyết tật) thì điu thiết yếu làngười chủ sở hữu (người có trách nhiệm pháp lý) tiến hành đánh giá rủi ro cụ th để xác định việc sử dụng an toàn và nếu cần, có sẵn nhân viên được đào tạo để giám sát hoạt động.

CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp thiết bị luyện tập tại chỗ dùng cho mục đích y tế, lưu ý đến các quy định của ngành y tế.

CHÚ THÍCH 3: Trong trường hợp thiết b luyện lập tại chỗ dùng cho trẻ em, lưu ý đến các quy định hiện hành.

CHÚ THÍCH 4: Trong trường hợp thiết bị luyện tập tại chỗ được thiết kế cho người khuyết tật sử dụng, lưu ý các hướng dẫn liên quan của quốc gia.

CHÚ THÍCH 5: Liên quan đến khả năng cháy, lưu ý đến các quy định của quốc gia.

CHÚ THÍCH 6: Trong trường hợp thiết b luyện tp tại chỗ có cha các thành phần ảnh hưởng đến môi trường, lưu ý đến cácquy định của quốc gia.

Mọi nhu cầu về chứng nhận thiết bị luyện tập tại chỗ xin vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn sớm và chi tiết nhất.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP