Thứ Năm, Tháng Sáu 10, 2021
Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Tư vấn công bố thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình

Tư vấn công bố thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình

Tư vấn công bố thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình  là việc làm bắt buộc của những đơn vị tham gia sản xuất kinh doanh và nhập khẩu mặt hàng này trước khi cho sản phẩm lưu thông ra thị trường theo TCVN 7189:2009.

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông thì việc chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm thuộc thiết bị điện tử . Công ty Vietpat là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn công bố chứng nhận hợp quy các sản phẩm này trên toàn quốc.

thiet bi giai ma tin hieu truyen hinh

Các đơn vị nào cần chứng nhận hợp quy thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình

 • Các cá nhân tổ chức hoạt động sản xuất hoặc nhập khẩu mặt hàng này
 • Các tổ chứng được chỉ định đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm thuộc nhóm hàng hóa thiết bị điện tử
 • Các cơ quan nhà nước có liên quan

Hồ sơ công bố hợp quy thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình

 • Bản công bố hợp quy;
 • Bản mô tả chung về thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (đặc điểm, tính năng, công dụng….);
 • Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.
 • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Kế hoạch giám sát định kỳ.
 • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan

Phương thức chứng nhận hợp quy thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình

Các sản phẩm thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình được tiến hành chứng nhận theo phương thức 5 hoặc phương thức 7

 • Phương thức 5: Đối với các nhà sản xuất đã đáp ứng tiêu chuẩn hệ thống iso 9001. Giấy chứng nhận có thời hạn lớn hơn 12 tháng đến 3 năm.
 • Phương thức 7: Đối với các sản phẩm sản xuất hoặc nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Mọi nhu cầu và thắc mắc liên quan đến chứng nhận hợp quy thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí theo địa chỉ:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP