Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Tư vấn công bố thiết bị phát thu sóng cho hàng không

Tư vấn công bố thiết bị phát thu sóng cho hàng không

Tư vấn công bố thiết bị phát thu sóng cho hàng không là điều cần và đủ để đưa sản phẩm này ra với thị trường, theo Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là bắt buộc.

Đối với các thiết bị điện tử đều phải được chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông theo từng sản phẩm của doanh nghiệp, việc chứng nhận hay công bố này sẽ giúp sản phẩm của bạn trên thị trường được bền vững và tin dùng người mua.

thiet bi vo tuyen cho hang khong

Hồ sơ cần thiết :

  • Mẫu đề nghị được chứng nhận hợp quy
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy thành lập doanh nghiệp
  • Bản kết quả thử nghiệm của sản phẩm được cấp bởi các đơn vị có thẩm quyền
  • Các tài liệu, thông số kỹ thuật của sản phẩm
  • Các tài liệu có liên quan khác

Các đơn vị nào cần chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu sóng cho hàng không

  • Các cá nhân tổ chức hoạt động sản xuất hoặc nhập khẩu mặt hàng này
  • Các tổ chứng được chỉ định đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm thuộc nhóm hàng hóa thiết bị điện tử
  • Các cơ quan nhà nước có liên quan

Căn cứ pháp lý:

  • QCVN 47:2011/BTTTT QCVN 18:2010/BTTTT cho thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)
  • Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Với dịch vụ tư vấn miễn phí và làm 24/24 công ty VIETPAT sẽ giải đáp mọi thắc mắc còn vướng bận cho bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP