Thứ Sáu, Tháng Sáu 2, 2023
Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Tư vấn hợp quy dụng cụ đun nước, chứa nước nóng

Tư vấn hợp quy dụng cụ đun nước, chứa nước nóng

VietPAT chúng tôi chuyên về mảng tư vấn hợp quy các thiết bị điện, điện tử trong đó có hợp quy dụng cụ đun nước và chứa nước nóng. Ngoài ra còn tư vấn nhiều sản phẩm khác nữa như hợp quy phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu xây dựng

hop quy may dun nuoc, dun nuoc nong

Chứng nhận hợp quy dụng cụ đun nước, chứa nước nóng là hoạt động đánh giá và xác nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn tương ứng dựa theo QCVN04:2009/BKHCN và thông tư số 21/2009/TT-BKHCN quy định.

Cách thức thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy dụng cụ đun nước, chứa nước nóng

Từ ngày 1/6/2010, các doanh nghiệp, công ty sản xuất và nhập khẩu dụng cụ đun nước, chứa nước nóng phải được chứng nhận hợp quy bởi các tổ chức chứng nhận được các cơ quan chức năng chỉ định theo quy định tại số 402/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 của Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với dụng cụ đun nước và chứa nước nóng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN04:2009/BKHCN

Căn cứ vào những kết quả chứng nhận hợp quy mà thu được, doanh nghiệp sản xuất thực hiện chứng nhận hợp quy tại Chi cục tiêu chuẩn Đo lường tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nhập khẩu từ thị trường nước ngoài thực hiện việc đăng ký kiểm tra chất lượng nhập khẩu tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa.

Các bước thực hiện chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm dụng cụ đun nước, chứa nước nóng

Dụng cụ đun nước, chứa nước nóng phải được đánh giá, chứng nhận hợp quy theo phương thức 5: “ thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình giám sát sản phẩm, hàng hóa thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất của doanh nghiệp hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất”.

Giấy chứng nhận hợp quy mà doanh nghiệp nhận được khi đánh giá theo phương thức 5 có hiệu lực trong vòng 3 năm, hết 3 năm thì doanh nghiệp phải làm lại từ đầu.

Trong trường hợp mà dụng cụ đun nước, chứa nước nóng được nhập khẩu theo lô hàng cố định thì được đánh giá theo phương thức 7: “thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa”.

Giấy chứng nhận hợp mà doanh nghiệp nhận được khi đánh giá theo phương thức 7 có giá trị cho từng lô hàng nhập khẩu (mỗi lần nhập khẩu hàng hóa thì doanh nghiệp phải thử nghiệm, đánh giá).

Điều kiện để dụng cụ đun sôi, chứa nước nóng lưu thông trên thị trường

Các thiết bị điện, điện tử nói chung và dụng cụ đun sôi, chứa nước nóng nói riêng khi lưu thông ngoài thị trường phải có nhãn mác hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn mác hàng hóa; phải được chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của QCVN04:2009/BKHCN và chịu sự kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các cơ quan chức năng.

Các tổ chức chứng nhân hợp quy dụng cụ đun nước sôi, chứa nước nóng

Việc chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận thực hiện.

Việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy dụng cụ đun nước sôi được thực hiện theo thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP