Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Tư vấn hợp quy thiết bị phát thu cho thông tin vệ...

Tư vấn hợp quy thiết bị phát thu cho thông tin vệ tinh

518

Theo Thông tư số 05 /2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3  năm 2014  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hợp quy thiết bị phát thu cho thông tin vệ tinh là điều kiện cần và đủ để đưa sản phẩm ra bên ngoài thị trường được bền vững. Ngoài ra tất cả thiết bị điện tử  nào cũng phải chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông  bắt buộc để đảm bảo an toàn cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn khi đưa ra thị trường.

thiet bi ve tinh

Phương thức chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho thông tin vệ tinh:

Bao gồm 2 phương thức:

  • Phương thức 5: Đối với các sản phẩm được sản xuất trong nước và chứng chỉ có hiệu lực 3 năm từ ngày được cấp
  • Phương thức 7: Đối với các sản phẩm nhập khẩu và có hiệu lực đối với từng lô sản phẩm

Hồ sơ cần thiết :

  • Mẫu đề nghị được chứng nhận hợp quy
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy thành lập doanh nghiệp
  • Bản kết quả thử nghiệm của sản phẩm được cấp bởi các đơn vị có thẩm quyền
  • Các tài liệu, thông số kỹ thuật của sản phẩm
  • Các tài liệu có liên quan khác

Căn cứ pháp lý công bố hợp quy thiết bị phát thu cho thông tin vệ tinh

Theo QCVN 38:2011/BTTTT và QCVN 18:2010/BTTTT về thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C

Theo QCVN 39:2011/BTTTT và QCVN 18:2010/BTTTT về thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần Ku

Theo QCVN 40:2011/BTTTT và QCVN 18:2010/BTTTT về trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1-3 GHz

Theo QCVN 47:2011/BTTTT và  QCVN 18:2010/BTTTT về thiết bị khác

Công ty VIETPAT chúng tôi chuyên tư vấn hợp quy thiết bị phát thu cho thông tin vệ tinh vì vậy quý khách nếu có nhu cầu hay thắc mắc về điều gì cứ liên hệ với chúng tôi