Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tư vấn pháp lý về thức ăn chăn nuôi

Tư vấn pháp lý về thức ăn chăn nuôi

Hướng dẫn thủ tục Công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới

Căn cứ theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT chúng tôi xin cung cấp một vài thông tin Hướng dẫn thủ tục Công...

Hướng dẫn thay đổi thông tin của TACN, thủy sản đã được phép lưu hành

Căn cứ theo Thông tư 284/2016/TT-BTC, Nghị định 39/2017/NĐ-CP, Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư 09/2018/TT-BTC, chúng tôi xin Hướng dẫn thay đổi thông...

Hướng dẫn thủ tục Đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới

Việc thực hiện thủ tục Đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới căn cứ theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP và Thông...

Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam

Ngày 11/02/2019, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên...

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT về quản lý thức ăn chăn nuôi ,thủy sản được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2018 Bạn có thể...

Most Read