Thủ tục Đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam
Thủ tục đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu
Hướng dẫn thủ tục Công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới
Hướng dẫn thay đổi thông tin của TACN, thủy sản đã được phép lưu hành
Hướng dẫn thủ tục Đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới
Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản