Chủ Nhật, Tháng Chín 27, 2020
Home Tư vấn pháp lý về thức ăn chăn nuôi

Tư vấn pháp lý về thức ăn chăn nuôi

Hướng dẫn thủ tục Công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới

Căn cứ theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT chúng tôi xin cung cấp một vài thông tin Hướng dẫn thủ...

Hướng dẫn thay đổi thông tin của TACN, thủy sản đã được phép lưu hành

Căn cứ theo Thông tư 284/2016/TT-BTC, Nghị định 39/2017/NĐ-CP, Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư 09/2018/TT-BTC, chúng tôi xin Hướng dẫn thay...

Hướng dẫn thủ tục Đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới

Việc thực hiện thủ tục Đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới căn cứ theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP...

Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam

Ngày 11/02/2019, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên...

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT về quản lý thức ăn chăn nuôi ,thủy sản được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2018 Bạn có thể...

Most Read

Quản lý thị trường vào cuộc “dẹp” xe điện lậu

Cơ quan quản lý thị trường đã bắt đầu các đợt ra quân kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh...

Đà Nẵng có 66 sản phẩm dệt may được công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT

Trong 66 sản phẩm dệt may tại Đà Nẵng được công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT có tới 9 sản phẩm...

Đẩy mạnh hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Trong tháng 9 năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành thử nghiệm 16...

Thông tư 25/2020/TT-BTTTT ban hành QCVN 52:2020/BTTTT điện thoại VHF cho nghiệp vụ di động hàng hải

Ngày 15/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 25/2020/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc...