Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Tư vấn quy trình kiểm định hệ thống máng trượt

Tư vấn quy trình kiểm định hệ thống máng trượt

510

Để đảm bảo được những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động để không có cơ hội cướp đi sinh mạng con người hay gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến môi trường thì các nhà sản xuất hay kinh doanh về hệ thống máng trượt theo QTKĐ:12-2014/BLĐTBXH cũng như các sản phẩm nằm trong danh mục kiểm định cần phải được tiến hành kiểm định trước khi những thiết bị máy móc muốn được đưa vào hoạt động.

Công ty VIETPAT là đơn vị chuyên tư vấn quy trình kiểm định hệ thống máng trượt hay các sản phẩm thuộc danh mục cần kiểm định trên toàn quốc, liên hệ ngay để được tư vấn sớm và hoàn toàn miễn phí.

he thong mang truot

Căn cứ pháp lý để thực hiện kiểm định hệ thống máng trượt

 • Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,
 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành 27 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phạm vi áp dụng kiểm định hệ thống máng trượt

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các hệ thống máng trượt thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại hệ thống máng trượt nhưng không được trái với quy định của quy trình này.

 Đối tượng áp dụng kiểm định hệ thống máng trượt

 • Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống máng trượt
 • Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Điều kiện kiểm định hệ thống máng trượt

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây

 • Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng hoạt động.
 • Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ.
 • Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.
 • Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.

Thời hạn kiểm định hệ thống máng trượt

 • Thời hạn kiểm định định kỳ hệ thống máng trượt là 01 năm.
 • Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.
 • Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.
 • Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.
 Những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây là những thông tin cơ bản nhất về quy trình kiểm định hệ thống máng trượt để biết thêm thông tin chi tiết cũng như được hướng dẫn thực hiện rõ hơn, hãy liên hệ ngay cho VIETPAT để được tư vấn sớm và hoàn toàn miễn phí.