Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT về phân bón

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT về phân bón

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT Quy định vụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón. Bộ Công thương 21/06/2016

Cụ thể VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT cho mọi người tham khảo như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP