Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
Home Tin tức Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT 2019 Quy định chi tiết thi hành...

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT 2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT 2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm hợp nhất Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

attp

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về:

Cụ thể, bạn có thể xem đầy đủ và tải về Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT 2019 tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP