Home Tin tức Vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu bị...

Vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu bị phạt tới 2 tỷ đồng

183

Cập nhật thông tin về vấn đề Vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu bị phạt tới 2 tỷ đồng. Mọi người cùng theo dõi để biết thêm

xang dau

Vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu bị phạt tới 2 tỷ đồng

Với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực dầu khí là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

Đây là đề xuất tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Cụ thể, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực dầu khí là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

Dự thảo cũng nêu rõ, phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi mua hoặc bán LPG với thương nhân kinh doanh LPG có trạm nạp LPG vào chai, trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định.

Dự thảo quy định thẩm quyền xử phạt của Hải quan như sau: Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 1.000.000 đồng. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền phạt tiền đến 10.000.000 đồng.

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền: Phạt tiền đến 100.000.000 đồng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền: Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí.

Chánh Thanh tra Bộ Công Thương có quyền: Phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí.

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ có quyền: Phạt tiền đến 1.400.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, đến 140.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí…

Hiện, dự thảo này đang lấy ý kiến góp ý của người dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Nguồn từ : Hùng Cường