Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
Home Tin tức VietGAP là gì?

VietGAP là gì?

Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất đã áp dụng tiêu chuẩn VietGAP vào sản xuất. Với phương châm ” Hàng sạch không lo ế” các nhà sản xuất đã áp dụng thành công tiêu chí này. VietGAP giúp khẳng định thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và an toàn cho người tiêu dùng. Vậy VietGAP là gì?

vietgap

VietGAP là gì?

VietGAP là hoạt động đánh giá, xác nhận của tổ chức chứng nhận VietGAP đối với sản phẩm được sản xuất hoặc sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

VietGAP là một tiêu chuẩn tự nguyện của nhà sản xuất và là cách khẳng định thương hiệu, tạo uy tín và chất lượng cho người tiêu dùng.

Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam dựa trên 4 tiêu chí

Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất.

Môi trường làm việc mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.

An toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.

Truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Phương thức đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn VietGAP

Đánh giá quá trình sản xuất/sơ chế kết hợp thử nghiệm mẫu điển hình.

Giám sát thông qua đánh giá quá trình sản xuất/sơ chế kết hợp với thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất/sơ chế.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP