Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023
Home Tin tức Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hàng...

Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hàng rào kỹ thuật phù hợp

Nhằm triển khai Nghị quyết số 01/NĐ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, cũng như thực hiện ra soát, xây dựng tiêu chuẩn, quy kỹ thuật quốc gia và đề xuất phương án để xây dựng hàng rào kỹ thuật phù hợp. Bộ Xây dựng đã có văn bản phúc đáp Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung này.

thay doi qcvn xay dung

Hiện nay hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về xây dựng đang được triển khai theo đúng các mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Nội dung các quy chuẩn kỹ thuật được soạn thảo, ban hành và áp dụng không tạo ra những trở ngại không cần thiết đối với thương mại quốc tế. Các văn bản quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn và các hướng dẫn có liên quan của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế được sử dụng như là căn cứ để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn của các quốc gia thành viên tùy thuộc vào yêu cầu bảo vệ sức khỏe an toàn cho con người, môi trường; điều kiện tự nhiên, trình độ khoa học công nghệ hoặc về cơ sở hạ tầng. Nhằm nâng dần mức độ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với hệ thống tiêu chuẩn quốc tế trên cơ sở đảm bảo các lợi ích chung của nền kinh tế- xã hội và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO.

Ngày 13/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn số 557/BXD-KHCN gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng về dự kiến kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) năm 2017, trong đó có danh sách 20 TCVN về vật liệu xây dựng cần giao nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu soát xét và xây dựng mới để áp dụng.

Bộ Xây dựng đã và đang triển khai nghiên cứu soát xét sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 về việc ban hành Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 16:2014/BXD quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng: Nội dung dự thảo QCVN (thay thế QCVN 16:2014/BXD) sẽ công bố Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc đối tượng áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời thuộc diện kiểm tra chuyên ngành khi xuất nhập khẩu; Danh mục này đã được rà soát, giảm từ 65 xuống 39 loại.

Nội dung dự thảo Thông tư (thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014) sẽ ban hành một số quy định cần thiết về biện pháp kiểm tra, đánh giá sự phù hợp (quy trình thủ tục kiểm tra, đánh giá sự phù hợp, cơ quan kiểm tra, miễn giảm kiểm tra,…) và theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Dự thảo văn bản này sẽ được hoàn thiện và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, gửi Văn phòng TBT Việt Nam để thông báo cho WTO vào thời gian tới.

Thoe baoxaydung.com

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP